Wyróżnione nieruchomości

Wyróżnione lokale

Są dobrze zaprojektowane i świetnie zrealizowane. Takie inwestycje już po raz 12. nagrodzono w konkursie o Kryształową Cegłę.

— Kurier Lubelski,
I Kryształowa Cegła 2012 za budynek mieszkalny ul. Gęsia 28 B w Lublinie dla Firmy LUK